<div align="center"> <h1>prof. dr hab. Krzysztof Tomasz Konecki</h1> <h3>Strona domowa prof. dr hab. Krzysztofa Tomasza Koneckiego - CV, publikacje, galeria, kontakt</h3> <p>socjologia jakościowa, teoria ugruntowana, japonia, symboliczny interakcjonizm</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://qsr.webd.pl/KKonecki" rel="nofollow">http://qsr.webd.pl/KKonecki</a></p> </div>